a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت

دادنامه نفی نسب

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفی نسب، اثبات نسب، قاعده فراش، فرزند در عقد موقت، نفی ولد، رای قاعده فراش در ازدواج موقت   چکیده رای قاعده فراش قاعده فراش در ازدواج موقت هم جاری است و پدر نمی تواند به استناد اینکه فرزندش حاصل ازدواج موقت وی بوده است، دعوای نفی نسب مطرح نماید. بیشتر بخوانید: صدور