a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای تحلیل قاضی از قاعده استثنایی دادگاه محل اقامت زوجه

دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای تحلیل قاضی از قاعده استثنایی دادگاه محل اقامت زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبعیض مثبت به نفع زوجه، دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه، لزوم توجه به واقعیت های ملموس جامعه، رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه رویکرد مقنن از وضع ماده 12 قانون حمایت خانواده با وجود اصل