a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

دادگاه چگونه به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی می کند؟

مقالات داغ

الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود. زمانی که خریدار و فروشنده، قصد انجام معامله ای را دارند اما مقدمات آن فراهم نیست، قراردادی را تنظیم می کنند که بر اساس آن دو طرف متعهد میشوند تا معامله را ظرف مدت مشخص با شرایط معین انجام دهند. ماده ١٠ قانون مدنی عنوان نموده است: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.” یکی از مشکلاتی که بدنبال معامله ممکن است برای خریدار ایجاد شود،