a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای انتقال صوری چک

دارنده واقعی چک

مقالات داغ

رای انتقال صوری چک

نمونه رای انتقال صوری چک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتقال صوری چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مشخصات معامله صوری، معامله با اقارب، معامله در جهت سوء استفاده، ماده 190 قانون مدنی، خطر خوردن عبارت حواله کرد، انتقال چک به اقارب، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، رای انتقال صوری چک مطلب مرتبط: روش های شناسایی معامله صوری چکیده رای انتقال صوری چک خط خوردن عبارت حواله کرد در