a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن آیا نیازی به خوانده قرار دادن بانک وجود دارد؟

مقالات داغ

تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن گاهی اوقات ممکن است که فردی بر مبنای یک مبایعه نامه عادی اقدام به خرید یک ملکی نماید که آن ملک، در رهن بانک بوده و بنا به هر دلیلی در رهن بودن یا نبودن ملک در مبایعه نامه موصوف اعلام شده یا نشده باشد. حال این سوال ممکن است بر ذهن متبادر گردد که آیا در این صورت خریدار می تواند در مورد مال در رهن، الزام فروشنده را مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک خواستار گردد؟ در این مقاله به بررسی چگونگی طرح دعوای الزام به تنظیم سند