a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نکات حقوقی مرتبط با تنظیم قرارداد

در هنگام تنظیم قرارداد به چه نکاتی توجه کنیم؟

مقالات داغ

نکات تنظیم قرارداد

نکات حقوقی مرتبط با تنظیم قرارداد

نکات حقوقی تنظیم قرارداد این نوشته شامل چکیده ای از نکات و آراء حقوقی مرتبط با تنظیم قرارداد می باشد. در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد. شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای خیار نیست. ماده 19 قانون