a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

در چه مواردی دیه از بیت المال پرداخت می گردد؟

در چه مواردی پرداخت دیه بر عهده بیت المال است؟

مقالات داغ

پرداخت دیه از بیت المال

در چه مواردی دیه از بیت المال پرداخت می گردد؟

پرداخت دیه از بیت المال جهت پرداخت دیه از بیت المال در ابتدا لازم است که به تعریف دیه پرداخته شود. در ماده ٢٩٤ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است: “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.” پرداخت دیه از بیت المال تحت موارد مشخصی انجام می گیرد که توسط قانونگذار بیان گردیده است به عبارتی دیگر این دیه به ورثه مقتول از بیت المال یعنی از طرف دولت پرداخت می شود. این موارد عبارتند از: * یکی از موارد پرداخت دیه از