a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در چه مواقعی نمی توان سند را انتقال داد؟

مقالات داغ

موانع الزام به تنظیم سند رسمی

موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

موانع اجرایی الزام به تنظیم سند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر چه به ظاهر ساده می آید اما مطرح کردن آن در دادگاه نیازمند رعایت نکات خاص و کاربردی می باشد چرا که در مورد این دعوا و اجرای آن در مرحله اجرای احکام، آراء متعددی وجود دارد. هدف از تحریر این مقاله، این است که با دانستن موانع اجرای دعوای مذکور، یک روند درست و کاربردی از ابتدای طرح دادخواست تا مرحله اجرای حکم، پیش گرفته شود. مطلب مرتبط: الزام به تنظیم سند رسمی در موارد ذیل، خواهان در اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی با