a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

گواهی سلامت پرده بکارت چیست؟

در گواهی سلامت پرده بکارت چه می نویسند؟

مقالات داغ

گواهی سلامت پرده بکارت

گواهی سلامت پرده بکارت چیست؟

گواهی سلامت پرده بکارت این گواهی یکی از مواردی است که ممکن است در زمان ازدواج دغدغه بعضی از جوانان باشد. در قانون کشور ما هیچگونه الزامی برای اخذ گواهی سلامت پرده بکارت وجود ندارد یعنی اینکه وجود یا عدم وجود این گواهی، از شروط لازم برای عقد نکاح تلقی نمی گردد. بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن در صدور گواهی سلامت پرده بکارت می بایست شرایط ذیل رعایت گردد: 1. یکی از مسائل مهم در صدور این گواهی همانند سایر گواهی پزشکی، احراز هویت فرد متقاضی می باشد. اگر خانمی صرفا جهت انجام معاینه