a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تایید بطلان معامله فضولی

دعوای بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن

مقالات داغ

تایید بطلان معامله فضولی

تایید بطلان معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟ گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می‌گویند. در صورت ایجاد معامله فضولی دو حالت ایجاد می شود: مالک اصلی پس از اطلاع، معامله را تنفیذ (تایید) می نماید در این حالت، قرارداد معتبر می باشد. مالک اصلی پس از اطلاع، معامله را رد می نماید در این صورت، قرارداد باطل است. بنابراین مالک پس از اطلاع از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود، می