a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تامین دعوای واهی چیست؟

دعوای بی اساس چیست؟

مقالات داغ

ایراد طرح دعوای واهی

تامین دعوای واهی چیست؟

راه حل قانونی به جهت جلوگیری از طرح دعوای واهی در ابتدا باید توضیح داده شود که دعوای واهی به چه معنا می باشد. دعوای واهی دعوایی است که خوانده دعوا مدعی می شود دعوایی که خواهان بر علیه او مطرح نموده است به دلایلی اعم از اینکه دعوا از منظر قانونی صحیح طرح نگردیده است و یا اینکه خواهان هیچگونه مدارکی دال بر حقانیت خود ارائه ننموده است و … واهی می باشد و بنابراین از قاضی دادگاه درخواست می نماید که بدلیل طرح دعوای واهی، از خوانده تامین مناسبی اخذ گردد و قاضی با بررسی ادعای خوانده و