a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

دعوای مطالبه وجه التزام

مقالات داغ

وجه التزام قراردادی

نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

وجه التزام چیست؟ وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تاخیر پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تاخیر مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت نماید. هر یک از طرفین قرارداد که