a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

بررسی جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

راه های اثبات زنای به عنف

مقالات داغ

تجاوز به عنف

بررسی جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

تجاوز به عنف به چه معناست؟ عنف از نظر لغوی به معنای زور و خشونت می باشد و تجاوز به عنف یا زنای به عنف مطابق با قانون، انجام نزدیکی با زن بدون رضایت وی می باشد و در واقع با قهر و غلبه یعنی خشونت و زور صورت گرفته است. در مورد جرم تجاوز به عنف در تمامی کشورها مجازات سنگینی وضع گردیده است. مطابق با بند ت ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، مجازات زنای به عنف، اعدام می باشد. جرم تجاوز به عنف نوعی از زنا محسوب می شود که با عدم رضایت زن بوجود