a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مصادیق عسر و حرج زوجه

راه های اثبات عسر و حرج

مقالات داغ

عسر و حرج زوجه

مصادیق عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه عسر و حرج در معنای لغوی به معنی سختی و مشقت می باشد و در اصطلاح حقوقی، عسر و حرج به معنای این است که گاهی اوقات ممکن است زن در شرایطی قرار بگیرد که ادامه زندگی زناشویی برای او با دشواری های زیادی روبرو گردد. اصطلاحاً در این شرایط می گویند که زن، در عسر و حرج قرار دارد و بر همین اساس می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. مطابق با قانون حق طلاق متعلق به مرد است و او می تواند همسر خود را طلاق دهد به این دلیل که طلاق یک طرفه