a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه

رای الزام به تمکین عام

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده 1115 قانون مدنی، رای الزام به تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ چکیده رای الزام به تمکین