a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای تصرف عدوانی

رای الزام به رفع تصرف عدوانی

مقالات داغ

رای تصرف عدوانی

نمونه رای تصرف عدوانی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تصرف عدوانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان شفت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، دعاوی ثلاث، متصرف سابق، ارکان دعوی تصرف عدوانی، سبق تصرف، رای تصرف عدوانی مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی چکیده رای تصرف عدوانی دعاوی ثلاث (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) مربوط به نظم عمومی است و نظم عمومی نیز