a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه اصلاح و تصحیح رای دادگاه

رای تصحیحی چیست؟

مقالات داغ

تصحیح رای دادگاه

نحوه اصلاح و تصحیح رای دادگاه

تصحیح رای دادگاه رویه قضایی موجود در ارتباط با رسیدگی به دعاوی در دادگستری، بدین نحو می باشد که قضات پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، نظر خود را در ارتباط با پرونده، در قالب دادنامه (رای) صادر می نمایند. گاهی اوقات ممکن است که رای صادره منطبق با موازین قانونی باشد اما در نگارش رای صادر گردیده اشتباهاتی رخ داده باشد. مانند آنکه نام اصحاب دعوا به اشتباه نوشته شود و یا اینکه اعداد و ارقام به اشتباه قید شود که در این شرایط بحث «تصحیح رای» مطرح می گردد. مساله حائز اهمیت در ارتباط با رای تصحیحی