a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی

رای دادگاه در مورد وجه التزام بالاتر از تعهد

مقالات داغ

رای وجه التزام گزاف قراردادی

نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، شرط گزاف وجه التزام، رای وجه التزام گزاف قراردادی بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای وجه التزام گزاف قراردادی شرط وجه التزام