a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

رای وحدت رویه شماره 90

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ارز خارجی، مطالبه یوان چین، تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی، ماده 338 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، رای وحدت رویه شماره 90، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چکیده رای

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه چیست؟ خسارت به معنای ضرری می باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، “خسارت تاخیر تادیه”