a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

رای وحدت رویه 784 دیوان عالی کشور

مقالات داغ

رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض به عملیات اجرایی، ماده 169 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ماده 8 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رای وحدت رویه 784 دیوان عالی کشور، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مرجع صالح