a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

رای پابند الکترونیکی

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: پابند الکترونیکی، ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دریافت پابند الکترونیکی، ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 62 قانون مجازات اسلامی، رای رد درخواست پابند الکترونیکی مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ چکیده رای رد درخواست پابند الکترونیکی جهت استفاده محکوم علیه از مقررات ماده 62