a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

رای کیفری

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه … دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، جعل اسناد، تشخیص عملیات متقلبانه، قاعده درء، ماده 120 قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن از دیدگاه حقوق کیفری چکیده

نمونه رای حقوقی

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده 97 قانون تامین اجتماعی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده 97 قانون تامین اجتماعی و استفاده از دفترچه غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 97 قانون تامین اجتماعی، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت، استفاده از دفترچه غیر، جزای نقدی در حق دولت، رای تحصیل مال از طریق نامشروع بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی چکیده رای تحصیل مال