a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

رعایت مصلحت نوجوانان

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رعایت مصلحت نوجوان، اخراج متهم نوجوان از کشور، ورود غیرقانونی به کشور، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی چکیده رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور جدا کردن