a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به چه صورت انجام می گیرد؟

سند رسمی انتقال خودرو

مقالات داغ

تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به چه صورت انجام می گیرد؟

تنظیم سند رسمی انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی (مراکز تعویض پلاک) برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و سپس تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. به عبارتی بعد از تنظیم مبایعه نامه و امضای آن و رد و بدل کردن وجوه، ابتدا به