a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

سند عادی در حقوق ایران

سند عادی چیست؟

مقالات داغ

سند عادی

سند عادی در حقوق ایران

سند عادی چیست؟ در قانون ایران تعریف مشخصی از سند عادی وجود ندارد اما میتوان اینگونه بیان نمود که با استنباط از ماده ١٢٨٧ قانون مدنی، اسنادی که از جانب اشخاص غیر رسمی و بدون دخالت مامورین رسمی و رعایت قوانین تنظیم شده و تابع تشریفات خاصی نمی باشند، اسناد عادی می باشند. مانند دفاتر و اسناد تجاری نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی و … . ماده ١٢٨٧ قانون مدنی بیان نموده است: “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات