a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان

سهم زوجه از ارث همسرش چقدر است؟

مقالات داغ

سهم الارث زن و شوهر

میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان

میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان مطابق با مقررات قانون مدنی، زن و شوهر در عقد ازدواج دائم در صورت فوت هر یک از آنان، از یکدیگر ارث می برند. در این مقاله به بررسی میزان سهم الارث زن و شوهر و نحوه ارث بردن آنها از یکدیگر در شرایطی متفاوت می پردازیم. نکته مهم این است که فقط در عقد ازدواج دائم زوج و زوجه از یکدیگر ارث می برند و در ازدواج موقت، شرط توارث وجود ندارد. مساله مهم این است که حتما لازم است که در زمان فوت، بین زن و