a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی

شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

مقالات داغ

نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی

نظام نیمه آزادی چیست؟ پس از صدور رای و قطعیت آن پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می گردد. یکی از نهادهای نوینی که در ارتباط با اجرای مجازات در مورد محکومین در قانون مجازات اسلامی سال 92 اعلام شده است مسئله نظام نیمه آزادی میباشد. این نظام تبیین گردیده است تا روشهای کارآمد تری جهت اصلاح و برگرداندن مجرمین جامعه پیش بینی گردد. فی الواقع هدف از ایجاد این نظام، اصلاح و بازگرداندن محکوم به جامعه، بصورت مطلوب تری می باشد. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با نظام نیمه آزادی