a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه طرح دعوای جلب ثالث

شرایط جلب ثالث

مقالات داغ

دعوای جلب ثالث

نحوه طرح دعوای جلب ثالث

جلب ثالث به چه معناست؟ دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری می باشد. طرح دعوای جلب ثالث در دادگاه بدین نحو می باشد که هر یک از خواهان و یا خوانده زمانی که حضور شخص ثالثی را در روند رسیدگی شان در دادگاه، لازم و ضروری بدانند، می توانند تا پایان جلسه اول رسیدگی، دلایل احضار شخص ثالث را به دادگاه ارائه نموده و ظرف سه روز بعد از جلسه رسیدگی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نمایند تفاوتی ندارد که دعوا در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. یعنی دعوای جلب ثالث هم در مرحله بدوی قابل