a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه به چه معناست؟

شرایط حق مسکن زوجه

مقالات داغ

حق تعیین مسکن

شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه به چه معناست؟

حق مسکن چیست؟ یکی از مواردی که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به آن پرداخته اند، بحث حق مسکن زوجه می باشد. قانون مدنی عنوان داشته است که زن می بایست در منزلی سکونت داشته باشد که شوهرش معین کرده است و حتی یکی از مواردی که نشان دهنده تمکین زن می باشد، سکونت در منزل زوج است. ماده ١١٠٧ قانون مدنی، مساله مسکن را نیز جزء نفقه زن بر شمرده است و کارشناس در دادگاه نفقه مطابق با شان و شئونات زن و نه توانایی مالی مرد، میزان آن را تعیین می نماید. ماده ١١١٤ قانون مدنی عنوان