a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید

شرایط طرح دعوای متقابل در برابر دعوای اصلی

مقالات داغ

دعوای متقابل

هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید

دعوای متقابل چیست؟ یکی از شیوه هایی که مطابق با قوانین موضوعه کشور در جهت ادعای خواهان دعوا، برای خوانده در باب دفاع از خود، پیش بینی گردیده است، “دعوای متقابل” می باشد. دعوای متقابل، در واقع دفاع عملی است که خوانده در جهت پاسخ به ادعای خواهان انجام می دهد. مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه می توان آن را اجرا نمود؟ شرایط لازم در طرح دعوای متقابل ١) نکته مهم در طرح دعوای متقابل این است که دعوای متقابل می بایست با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد یا اینکه از یک منشاء باشد. منظور از