a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

شرایط قبول دادخواست واخواهی

مقالات داغ

واخواهی در اجرای احکام

نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

واخواهی در اجرای احکام واخواهی، تجدیدنظر خواهی و در برخی موارد فرجام خواهی را میتوان از جمله طرق شکایت از رای دانست. با این وجود، اعاده دادرسی و نیز اعتراض شخص ثالث نیز از راههای شکایت از رای است. درخواست اعمال ماده ٤٧٧ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز میتواند شکایت از رای تلقی گردد. در این مقاله به بررسی نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام می پردازیم. واخواهی در اجرای احکام و اثر آن بر اجرای حکم واخواسته واخواهی یکی از راههای شکایت است که تنها در مورد احکام غیابی انجام می گیرد. واخواهی دارای اثر تعلیقی بر اجرای