a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرایط مرخصی گرفتن زندانی

شرایط مرخصی زندانیان مالی

مقالات داغ

مرخصی زندانی

شرایط مرخصی گرفتن زندانی

نحوه مرخصی زندانی زندانیان، بسته به نوع جرم ارتکابی و همچنین سوابق آنها در زمان حبس، با سپردن تامین مناسب با نظر مقام قضایی می توانند از شرایط مرخصی استفاده کنند. در این مقاله به بررسی شرایط مرخصی زندانی ها می پردازیم. شرایط اعطای مرخصی محکومان به حبس تا 15 سال پس از گذراندن حداقل یک ششم از مدت حبس. محکومان به بیش از 15 سال و حبس ابد پس از گذراندن حداقل سه سال حبس. محکومانی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند، در صورت تحمل حداقل یک ماه