a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

درخواست طلاق از سوی زوجه چگونه است؟

شرایط پذیرش طلاق از سوی زن

مقالات داغ

طلاق از سوی زوجه

درخواست طلاق از سوی زوجه چگونه است؟

درخواست طلاق از سوی زوجه مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، حق طلاق مختص زوج می باشد و وی می تواند در هر زمان همسر خود را مطلقه نماید اما می بایست تمامی حق و حقوق مالی متعلق به زوجه را پرداخت نماید. همچنین زن نیز می تواند در هر زمان دادخواست طلاق دهد اما لازم است جهت درخواست طلاق خود به دادگاه دلیل محکمه پسند ارائه دهد تا بتواند ثابت نماید در عسر و حرج قرار گرفته و ادامه زندگی مشترک برای او مقدور نمی باشد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر نموده است: «مرد می تواند با