a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نکات کلیدی در مورد مهریه

شرایط گرفتن مهریه

مقالات داغ

نکات مهریه

نکات کلیدی در مورد مهریه

نکات مرتبط با موضوع مهریه این نوشته شامل چکیده ای از آراء حقوقی می باشد که می تواند در موضوع مهریه و آشنایی با کم و کیف نکات مهریه بسیار مفید باشد. تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاق صورت می گیرد، بنابراین قبل از طلاق زن مستحق تمام مهریه است. در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود. ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در