a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث

شرط انحلال بیع

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انفساخ در مبایعه نامه، تایید انفساخ قرارداد، منفسخ شدن قرارداد، شرط انحلال قرارداد، رای تایید انفساخ قرارداد بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی چکیده رای تایید انفساخ قرارداد در صورت وجود شرط انفساخ در مبایعه نامه، با صدور گواهینامه عدم پرداخت چک در تاریخ سررسید