a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شروط باطل کننده عقد کدامند؟

شرط بی فایده چیست؟

مقالات داغ

شروط باطل کننده عقد

شروط باطل کننده عقد کدامند؟

اقسام شروط باطل شرط به معنای عهد و یا تعهدی است که در ضمن عقد دیگری آمده است و‌ تابع عقد اصلی می باشد. شروطی که در ضمن عقد، جهت انعقاد قراردادها قرار می گیرند به دو دسته شروط باطل و شروط صحیح تقسیم می گردند. برای اینکه شرطی باطل و یا اینکه شرطی صحیح در نظر گرفته شود قانونگذار شرایط و تقسیمات ویژه ای را مقرر نموده است که اگر هر کدام از این شرایط وجود داشته یا نداشته باشد شرط باطل و یا شرط صحیح خواهد بود. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با شروط باطل