a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

شرط تنصیف دارایی زوج

مقالات داغ

تنصیف دارایی زوج

شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

تنصیف دارایی زوج به چه معناست؟ یکی از شروطی که میتوان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زن تعلق می گیرد و بموجب آن اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق بدلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین او نباشد، مرد موظف است که تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده است، به زن انتقال دهد. نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این