a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنصیف دارایی، دعوای طلاق، دادخواست مطالبه تنصیف دارایی، مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت، رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی، رای شرط تنصیف دارایی   چکیده رای شرط تنصیف دارایی درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای