a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه

شرط غرری در قرارداد

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان دعوی، ماده 232 قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط غرری در قرارداد، شرط نامشروع در قرارداد، رای اعاده دادرسی، رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله نامشروع چکیده رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد شرط قراردادی که باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و قرار