a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

شروط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج

مقالات داغ

بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

شرایط تحقق وکالت زوجه طلاق به صورت یک حق طبیعی از مشخصات مرد است، اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. منظور از جریان طبیعی روابط زن و مرد این است که مرد به خوبی از همسرش نگهداری کند، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی با حفظ آبروی زن او را طلاق دهد. در این مقاله شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شرایط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه (بعد