a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

شکایت از زوج به جهت ترک انفاق

مقالات داغ

قرار منع تعقیب ترک انفاق

نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق کیفری، ماده 53 قانون حمایت خانواده، ارتباط نفقه و تمکین، عدم سوء نیت زوج در ترک انفاق، قرار منع تعقیب ترک انفاق بیشتر بخوانید: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر چکیده قرار منع تعقیب ترک انفاق وفق ماده 53 از قانون حمایت خانواده، نفقه کیفری