a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قانون

شکایت از قاضی

مقالات داغ

مهمترین تخلفات انتظامی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قانون

انواع تخلفات انتظامی قضات مطابق با قوانین موجود، قضات بعنوان مقامی که در رأس رسیدگی به یک پرونده و حل و فصل اختلافات موجود میان مردم، قرار دارند مکلف می باشند که همواره در رسیدگی های خود عدل و انصاف را رعایت نموده و به تمامی موازین و اصول اخلاقی و قانونی نیز پایبند باشند. از این رو اگر قاضی در رسیدگی به پرونده ای، برخلاف قوانین اقدامی را مرتکب شده و یا تصمیمی اخذ نموده باشد، عمل او تخلف محسوب می گردد. در این مقاله سعی میگردد در ارتباط با انواع تخلفات انتظامی قضات به تفصیل پرداخته شود. بیشتر