a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 12 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مزایده سهام شرکت تعاونی، ماده 13 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، ابطال مزایده، شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده، رای بطلان دعوای ابطال مزایده مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟ چکیده رای بطلان