a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

صدور شناسنامه فرزند به نام مادر در ازدواج موقت

صدور شناسنامه فرزند توسط مادر

مقالات داغ

صدور شناسنامه فرزند به نام مادر

صدور شناسنامه فرزند به نام مادر در ازدواج موقت

نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر بی شک یکی از حقوقی که در زمره حقوق اولیه هر انسانی قلمداد می گردد، مساله احراز هویت و داشتن مدارک شناسایی می باشد. در این مقاله به نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر می پردازیم. اخذ شناسنامه برای هر نوزاد تازه متولد شده از جمله وظایف پدر یا مادر طفل می باشد و اگر برای طفل، شناسنامه گرفته نشود، وضعیت او مشابه کسی می شود که هویت خارجی نداشته و ندارد. بنابراین این مساله در زندگی اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس ماده ١٢ قانون ثبت احوال مقرر