a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی

مقالات داغ

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نکاح یا ازدواج، نوعی عقد می باشد و افراد جامعه می توانند تا حدی که مخالف با قوانین آمره کشور نباشد، فرد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب نمایند. بنابراین زنان ایرانی می توانند به عقد ازدواج مردان خارجی در آیند اما ملزم به رعایت یکسری اصول و تشریفات قانونی می باشند چرا که مسائلی از قبیل تابعیت و دین افراد خارجی در این میان نیز حائز اهمیت می باشد.   مدارک لازم جهت ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی درخواست طرفین جهت صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه های موجود در

ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی

مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی

ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جرم می باشد. مطابق با قوانین موضوعه ایران اعم از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج مرد خارجی با یک خانم ایرانی تحت هر شرایطی حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشد، نیازمند کسب اجازه از دولت می باشد. این امر بدین معنا می باشد که این قبیل ازدواج ها با یکسری محدودیت از جانب دولت روبرو است و نمیتواند آزادانه و بدون کسب اجازه از دولت صورت بگیرد حتی اگر دفترخانه ای بدون اجازه دولت، این ازدواج را ثبت نماید، عمل