a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

چگونه میتوان از فردی ضمانت نمود؟

ضامن کیست؟

مقالات داغ

چگونه می توان از فردی ضمانت نمود؟

چگونه میتوان از فردی ضمانت نمود؟

چگونه میتوان از فردی ضمانت نمود؟ در مبحث عقد ضمان، ضامن، مضمون له (طلبکار) و مضمون عنه (بدهکار) نقش بسزایی دارند. در مورد ضمانت، معمولا اصل بر این است که رضایت مضمون عنه (فردی که از او ضمانت میشود) نقشی ندارد و عقد ضمان، میان ضامن و مضمون له منعقد می گردد. این امر بدین معناست که مدیون اصلی، طرف عقد ضمان قرار نمی گیرد و فرآیند انتقال دین، میان ضامن و طلبکار انجام می گیرد و رضایت مدیون اصلی به هیچ وجه شرط نمی باشد. هم چنین اهلیت مضمون عنه نیز شرط صحت عقد ضمان نمی باشد چرا که