a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

طرح دعوای اعسار از سوی تاجر

مقالات داغ

رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 2 قانون تجارت، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معاملات تجاری تبعی، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر بیشتر بخوانید: نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه چکیده رای اعسار از پرداخت