a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می باشد؟

منظور از عده طلاق چیست؟

مقالات داغ

عده طلاق چیست؟

عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می باشد؟

عده طلاق چیست؟ عده بمعنای مدتی است که زن بعد از جدایی از شوهر خود در حالت انتظار بسر میبرد. در این ارتباط ماده ١١٥٠ قانون مدنی در مورد تعریف عده بیان نموده است: “عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.” عده در زمره مسائل مهمی می باشد که در تمامی مذاهب اسلامی در مورد آن صحبت شده است و تنها در جزئیات دارای اختلاف می باشند. عده شامل عده طلاق و عده وفات می باشد. در این مقاله سعی می گردد که در مورد