a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

مهلت ثبت درخواست ابطال رای داوری

مقالات داغ

مهلت ابطال رای داوری

مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

مهلت ابطال رای داوری در قانون سابق مهلتی جهت اعتراض به رای داوری پیش بینی نشده بود اما در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۹۰ مهلت ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه بعد از ابلاغ رای داور پیش بینی گردیده است. ماده فوق الذکر مقرر نموده است: “در مورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان