a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه طرح دعوای اثبات نشوز در دادگاه

ناشز یعنی چه؟

مقالات داغ

اثبات نشوز

نحوه طرح دعوای اثبات نشوز در دادگاه

دعوای اثبات نشوز مطابق با قوانین موضوعه، به محض جاری گردیدن خطبه عقد و انعقاد عقد نکاح میان زن و مرد، هر یک از آنان در قبال یکدیگر دارای وظایف و مسئولیت هایی خواهند بود. این بدین معنا میباشد که قانونگذار در شرایطی هر یک از زوجین را در قبال دیگری متعهد به انجام مسئولیت و وظایفی نموده است. در این ارتباط ماده‌ 1102 قانون مدنی در این باره بیان نموده است: “همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.” حال اگر هر یک